Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944

Jurineo calcareae-Stipetum capillatae Kukovitsa et al. ex Kukovitsa in Solomakha 1995

Synonyms: Antherico ramosi-Trifolietum montani Kukovitsa et al. 1998; Helianthemo-Anthericetum ramosі Tkachyk 1999; Bromopsio inermis-Galietum veri Abduloeva 2002 (art. 5); Melico transsіlvanicae-Lembotropetum nigricantis Korotchenko 2004 (art. 5).

Діагностичні види: Anthericum ramosum, Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Carex humilis, Potentilla incana, Stipa capillata, Teucrium montanum.

Умови місцезростань: верхні й середні частини схилів, верхівки нешироких пасм, рідше — нижні частини схилів; на дерново-карбонатних ґрунтах.

Поширення в Україні: Західне й Центральне Поділля.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). Одним з діагностичних видів є Stipa capillata, занесена до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Jurineo calcareae-Stipetum capillatae Kukovitsa et al. ex Kukovitsa in Solomakha 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 255.

.