Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944

Thalictro-Salvietum pratensis Medwecka-Kornaś 1959

Діагностичні види: Adonis vernalis, Astragalus onobrychis, Carex humilis, Salvia pratensis, Thalictrum minus.

Умови місцезростань: нижні частини похилих (до 20°) схилів і днища балок, інколи — плоскі вершини.

Поширення в Україні: Північно-Західне Поділля, Буковинське Передкарпаття, Волинська височина.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Thalictro-Salvietum pratensis Medwecka-Kornaś 1959. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 254.

.