Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944

Inuletum ensifoliae Kozłowska 1925

Діагностичні види: Aster amellus, Carlina onopordifolia, Inula ensifolia, Linum flavum, L. hirsutum.

Умови місцезростань: сильно- і середньоеродовані схили крутістю 40—70°, з щебенистим субстратом.

Поширення в Україні: Північно-Західне Поділля, Буковинське Передкарпаття, Волинська височина. 

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). Одним з діагностичних видів є ендем Carlina onopordifolia, занесений до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Inuletum ensifoliae Kozłowska 1925. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 253-254.

.