Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944

Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933

Synonyms: Ononido spinosae-Cirsietum acaulis Mikyška 1956; Scorzonero hispanicae-Brachypodietum pinnati Gauckler 1957; Bupleuro-Brachypodietum Mahn 1965; Festuco rupicolae-Brachypodietum Mahn 1965; Lino tenuifolii-Ononidetum spinosae Toman 1976; Pulsatillo pratensis-Globularietum elongatae Toman 1976; Anemono sylvestris-Brachypodietum pinnati Toman 1981; Potentillo reptantis-Caricetum flaccae Studnička 1980; Cichorio intybi-Brometum erecti Toman 1988; Salvio verticillatae-Origanetum vulgaris Toman 1988.

Діагностичні види: Brachypodium pinnatum, Festuca rupicola, Linum catharticum, Ononis spinosa, Poterium sanguisorba, Scabiosa ochroleuca.

Умови місцезростань: ксеротермні луки з домінуванням Brachypodium pinnatum та Inula salicina, що раніше використовувалися як пасовища. На похилих схилах, переважно південної експозиції.

Поширення в Україні: передгірський пояс Карпат.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 253.

.