Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Bromo pannonici-Festucion csikhegyensis Zólyomi 1966 corr. Mucina in Di Pietro et al. 2015

Poetum versicoloris Kukovitsa et al. 1992 nom. inval. (art. 2b)

Діагностичні види:Asperula cynanchica, Galium campanulatum, Poa versicolor, Ranunculus zapalowiczii, Seseli hippomarathrum, Teucrium montanum.

Умови місцезростань: карнизи і уступи прямовисних скель із вапняків чи гіпсів, верхня і середня частини доволі крутих (до 70°) схилів північної експозиції або менш крутих — південної.

Поширення в Україні: Західне Поділля, зокрема Дністровський каньйон, Покуття, Опілля і Буковинське Придністров’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6190). Діагностичним і домінантним видом є подільсько-бесарабський ендем Poa versicolor. Також з реліктових і ендемічних видів зростають Ranunculus zapalowiczii, Carex humilis, Thalictrum uncinatum, Astragalus monspessulanus, Festuca pallens, Trifolium lupinaster. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Poetum versicoloris Kukovitsa et al. 1992 nom. inval. (art. 2b). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 252.

.