Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. MÜLLER 1962

Союз Melampyrion pratensis Passarge 1979

Synonyms: Melampyrion pratensis Passarge 1967 (art. 3b); Melampyro sylvatici-Poion chaixiі Julve 1993 (art. 5); Agrostio capillaris-Peucedanion oreoselini Reichhoff et Warthemann 2003 (syntax. syn.); Melampyro sylvatici-Poion chaixiі Julve ex Boullet et Rameau in Bardat et al. 2004 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Anthoxanthum odoratum, Avenella flexuosa, Carex pilulifera, Dicranum polysetum, Festuca ovina, Holcus mollis, Luzula pilosa, Pilosella officinarum, Pleurozium schreberi, Rumex acetosella, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, Viola canina.

Ацидофільні псамофітні угруповання, що формуються по узліссях дібров класу Quercetea robori-petraеae та соснових лісів класу Vaccinio-Piceetea. Ця синтаксономічна одиниця не має власних характерних видів, лише диференційні, що є діагностичними для різних класів рослинності, переважно Calluno-Ulicetea, Koelerio-Corynephoretea canescentis, Quercetea robori-petraeae та Vaccinio-Piceetea. Угруповання союзу є специфічним елементом рослинного покриву Полісся, в південніших регіонах, крім Малого Полісся і Розточчя, практично не трапляються. Правобережне Полісся є центром різноманітності таких угруповань в Україні. 

Література: Якушенко Д.М. Союз Melampyrion pratensis Passarge 1979. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 249.

.