Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. MÜLLER 1962

Союз Geranion sanguinei Tx. in T. Müller 1962

Geranio-Anemonetum sylvestris T. Müller 1962

Synonyms: Geranio-Anemonetum sylvestris T. Müller 1961 (art. 2b); Thalictro-Geranietum sanguinei Korneck 1974 (art. 29); Scabioso canescentis-Genistetum tinctoriae Balcerkiewicz et Brzeg 1993 p. p. (art. 3b, 5).

Діагностичні види: Anemone sylvestris, Peucedanum oreoselinum, Thalictrum minus.

Умови місцезростань: по узліссях у верхніх частинах схилів, складених карбонатними породами.

Поширення в Україні: Правобережне Полісся — дуже рідко; Правобережний Лісостеп (Подільська і Волинська височини) — зазвичай.

Синсозологічний статус: рідкісне угруповання. 

Література: Якушенко Д.М. Асоціація Geranio-Anemonetum sylvestris T. Müller 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 247.

.