Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. MÜLLER 1962

Союз Geranion sanguinei Tx. in T. Müller 1962

Origano-Vincetoxicetum hirundinariae Kolbek et Petříček ex Wojterska 2003

Synonyms: Vincetoxicetum officinalis Kaiser 1926; Origano-Brachypodietum vincetoxicetosum Medwecka-Kornaś et Kornaś 1963 nom. illeg. (art. 31); Vincetoxici hirundinariae-Origanetum vulgaris Kolbek et Petříček 1979 (art. 3b); Cynancho-Origanetum vulgaris Balcerkiewicz et Brzeg in Balcerkiewicz et al. 1993 (art. 2b).

Діагностичні види: Vincetoxicum hirundinaria.

Умови місцезростань: термофільні узлісся освітлених дубово-соснових лісів; часто трапляється в комплексі з фрагментами лучно-степових угруповань по схилах річкових долин. У Поліссі приурочена до відслонень кристалічних порід річкових долин та куполоподібних підвищень у межах Українського кристалічного щита, де формується на скелетних ґрунтах, багатих на продукти руйнування гранітів.

Поширення в Україні: Житомирське Полісся, Правобережний Лісостеп — спорадично.

Синсозологічний статус: потребує уточнення. 

Література: Якушенко Д.М. Асоціація Origano-Vincetoxicetum hirundinariae Kolbek et Petříček ex Wojterska 2003. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 247.

.