Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. MÜLLER 1962

Союз Geranion sanguinei Tx. in T. Müller 1962

Rosetum gallicae Kaiser 1926

Synonyms: Trifolio medii-Agrimonietum rosetosum gallicae Türk et Meierott 1992 (art. 5); Serratulo-Potentilletum albae Türk et Meierott 1992 p. p. (art. 5).

Діагностичні види: Rosa gallica L. s. l. (R. czackiana).

Умови місцезростань: відкриті схили «теплих» експозицій, на малопотужних дерново-карбонатних ґрунтах (рендзинах).

Поширення в Україні: Подільська височина (Товтровий кряж, Кам’янецьке Придністров’я), Буковинське Придністров’я, Закарпаття (Вулканічне горбогір’я).

Синсозологічний статус: угруповання, яке зникає. Діагностичний вид — Rosa gallica s. l. — занесений до Червоної книги України як R. czackiana. 

Література: Якушенко Д.М. Асоціація Rosetum gallicae Kaiser 1926. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 246.

.