Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. MÜLLER 1962

Союз Geranion sanguinei Tx. in T. Müller 1962

Geranio-Dictamnetum Wendelberger ex T. Müller 1962

Synonyms: «Waldsteppensaum» Dictamno-Geranietum sanguinei Wendelberger 1954 (art. 2b); Geranio-Dictamnetum Wendelberger 1954 in T. Müller 1961 (art. 2b); Origano-Dictamnetum van Gils et Kovács 1977 (art. 29).

Діагностичні види: Asparagus officinalis, Clematis integrifolia, C. recta, Dictamnus albus, Dracocephalum austriacum, Orobanche alsatica.

Умови місцезростань: ксеротермні узлісся на південних і південно-західних схилах на дерново-карбонатних ґрунтах.

Поширення в Україні: Товтровий кряж, Західне Поділля (Придністров’я).

Синсозологічний статус: угруповання, яке зникає. 

Література: Якушенко Д.М. Асоціація Geranio-Dictamnetum Wendelberger ex T. Müller 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 245-246.

.