Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС NARDETEA STRICTAE RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL IN RIVAS GODAY ET MAYOR LÓPEZ 1966

Союз Violion caninae Schwickerath 1944

Polygalo vulgaris-Nardetum strictae Oberd. 1957

Synonyms: Hyperico-Polygaletum Preising ex Klapp 1951 (syntax. syn.); Polygalo-Nardetum Oberd. 1957 (syntax. syn.); Gymnadenio-Nardetum Moravec 1965 (syntax. syn.); Carici leporinae-Agrostietum tenuіs Hadač et Sýkora in Sýkora 1971 (syntax. syn.); incl. Nardetum strictae (Schvergunova et al. 1974) Bulokhov 1990.

Діагностичні види: Agrostis canina, Carex echinata, C. flacca, C. flava agg., C. nigra, C. panicea, Climacium dendroides, Coccyganthe flos-cuculi, Dactylorhiza majalis, Juncus conglomeratus.

Умови місцезростань: луки, що регулярно випасаються або викошуються, але не підживлюються. Майже рівнинні ділянки долин або некруті (до 10°) схили різної експозиції, на висотах від 500 до 700 м над р. м. Екотопи з дуже бідними на поживні речовини, ущільненими дерново-підзолистими, рідше — підзолистодерновими піщаними, супіщаними або глинисто-піщаними, різною мірою оглеєними ґрунтами, що сформувалися на відслоненнях силікатних порід (граніти, гнейси, пісковики).

Поширення в Україні: північно-західні регіони Українських Каpпат, західні регіони Полісся.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6230). 

Література: Куземко А.А., Якушенко Д.М., Чорней І.І. Асоціація Polygalo vulgaris-Nardetum strictae Oberd. 1957. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 240.

.