Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС CALLUNO-ULICETEA BR.-BL. ET TX. EX KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Calluno-Genistion pilosae P. Duvigneaud 1945

Vaccinio-Callunetum vulgaris Büker 1942

Synonyms: Cetrario islandicae-Callunetum vulgaris Šmarda 1950 (syntax. syn.); Cytiso-Antennarietum Preising 1953 (syntax. syn.); Genisto germanicae-Callunetum Oberd. 1957 (syntax. syn.); Arnico-Callunetum Schubert 1960 (syntax. syn.); Vaccinio myrtilli-Callunetum vulgaris Schubert 1960 (art. 46).

Діагностичні види: Antennaria dioica, Arnica montana, Calluna vulgaris, Pleurozium schreberi, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea.

Умови місцезростань: кислі, бідні на поживні речовини ґрунти в монтанному і субмонтанному поясах. Угруповання є переважно вторинними на місці вирубаних лісів, в окремих випадках — природні на відслоненнях кристалічних порід.

Поширення в Україні: Карпати (національний природний парк «Сколівські Бескиди», Підгородцівське лісництво).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 4060). 

Література: Куземко А.А., Якушенко Д.М., Чорней І.І. Асоціація Vaccinio-Callunetum vulgaris Büker 1942. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 235.

.