Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Filipendulion ulmariae Segal ex Westhoff et Den Held 1969

Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Balátová-Tuláčková 1978

Synonyms: incl. Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris Koch 1926; Valeriano-Filipenduletum Sissingh in Westhoff et al. 1946; Lythro-Filipenduletum ulmariae Hadač et al. 1997.

Діагностичні види: Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, L. virgatum, Symphytum officinale.

Умови місцезростань: неглибокі зниження і рівнинно-знижені ділянки притерасної частини заплав, зниження терас річок, тальвеги балок, окраїни вільшняків, осушені болота. Угруповання формуються на ділянках з торф’яно-болотними й торф’янисто-глейовими ґрунтами зі слабкими ознаками опідзолювання.

Поширення в Україні: заплави річок Лівобережного Полісся (Десна та її притоки), а також північно-східної частини Лівобережного Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6430). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Balátová-Tuláčková 1978. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 233.

.