Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Filipendulion ulmariae Segal ex Westhoff et Den Held 1969

Cirsietum rivularis Nowiński 1927

Synonyms: Cirsio oleracei-Valerianetum dioicae Kuhn 1937 (syntax. syn.); Trollio-Cirsietum salisburgensis (Kuhn 1937) Oberd. 1957 (art. 29); Carici nigrae-Cirsietum rivularis Špániková 1983 (syntax. syn.); Geo rivali-Caricetum paniculatae Školek 2003 (syntax. syn.). 

Діагностичні види: Cirsium rivulare, Cocciganthe flos-cuculi, Cruciata glabra, Dactylorhiza majalis.

Умови місцезростань: екотопи в гірських умовах або у низькогір’ї на фліші з ґрунтами, добре забезпеченими поживними речовинами, які мають слаболужну реакцію ґрунтового розчину і добре насичені вологою. Угруповання часто трапляються навколо струмків та у місцях виходу підземних вод.

Поширення в Україні: Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6430). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Cirsietum rivularis Nowiński 1927. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 232-233.

.