Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Deschampsion cespitosae Horvatić 1930

Holcetum lanati Issler 1934

Synonyms: Holcetum lanati Gams 1927 (art. 2b, nom. nud.).

Діагностичні види: Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Holcus lanatus.

Умови місцезростань: рівнинні або злегка знижені ділянки центральних чи рівнинні та підвищені ділянки притерасних частин заплав річок, нижні частини схилів і незначні зниження річкових терас, вододільні зниження, а також перелоги різного віку з доволі вологими дерново-підзолистими або глибокодерновими опідзоленими глейовими, рідше — лучними або осушеними торф’яно-болотними ґрунтами, переважно легкого механічного складу — піщаними й супіщаними. Режим використання угідь — пасовищний, рідше — сінокісний.

Поширення в Україні: у межах лісової зони, переважно на Правобережжі. Виявлені в заплавах річок Західний Буг, Полтва, Рата, Млинівка (Львівська обл.), Прип’ять, Турія (Волинська обл.), Стир, Свитенька (Рівненська обл.), Цвітоха (Хмельницька обл.), Тетерів, Уборть, Жерев (Житомирська обл.); на терасах річок Західний Буг, Полтва, Яричівка (Львівська обл.), Турія (Волинська обл.), Південний Буг (Вінницька обл.); на вододілах у Хмельницькій та Вінницькій областях.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6450). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Holcetum lanati Issler 1934. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 229-230.

.