Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Deschampsion cespitosae Horvatić 1930

Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae Passarge 1960

Synonyms: Cnidio-Violetum elatioris Walther in Tx. 1954 (art. 3b); Violo-Cnidietum Walther ex Philippi 1960 (phantom).

Діагностичні види: Carex nigra, Cnidium dubium, Coccyganthe flos-cuculi, Deschampsia cespitosa, Galium boreale, G. palustre, Poa palustris.

Умови місцезростань: знижені ділянки центральної або рівнинні ділянки притерасної частин заплав річок, дуже рідко — глибокі міжпасмові зниження прируслової частини. Поза заплавами трапляються у пониженнях рельєфу на терасах річок або вододілах, часто на місці частково осушених терасових боліт й у прохідних долинах. Формуються на різних типах ґрунтів — лучно-болотних, болотних, торф’яно-болотних, мулисто-болотних, переважно легкого механічного складу, однак завжди добре зволожених. Режим використання угідь — пасовищний або комбінований з помірним навантаженням, рідше — сінокісний.

Поширення в Україні: переважно у північних регіонах у межах лісової зони, частіше — на Правобережжі р. Дніпро, рідко — в лісостеповій зоні. Виявлені в заплавах річок Полтва, Західний Буг, Спасівка (Львівська обл.), Прип’ять, Вижівка, Луга (Волинська обл.), Стубла, Горинь (Рівненська обл.), Правий Серет, Гнезна, Збруч (м. Тернопіль), Сівер (Хмельницька обл.), Уборть (Житомирська обл.), Південний Буг, Згарок (Вінницька обл.), Дніпро (Київська, Чернігівська області), Бакумівка, Здвиж, Рось (Київська обл.), Гірський Тікич, Супій (Черкаська обл.), Снов, Бреч, Турчанка (Чернігівська обл.), Івотка, Свига (Сумська обл.), Сула, Хорол, Удай (Полтавська обл.); поза заплавами — на терасах річок Горинь (Рівненська обл.), Збруч (Тернопільська обл.), Дніпро (Київська обл.), Снов (Чернігівська обл.), Івотка (Сумська обл.) та на вододілах у Волинській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6440). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae Passarge 1960. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 229.

.