Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Deschampsion cespitosae Horvatić 1930

Agrostio caninae-Alopecuretum pratensis Kuzemko 2012

Діагностичні види: Agrostis canina, Cnidium dubium, Gratiola officinalis, Hieracium umbellatum, Poa palustris, Rumex thyrsiflorus, Veronica longifolia.

Умови місцезростань: глибокі міжпасмові пониження центральної та прируслової, рідше— притерасної частин заплав річок з лучно-болотними, болотистолучними та лучними, часто слаборозвинутими, інколи дещо підзолистими ґрунтами різного механічного складу, частіше суглинистими. Режим використання угідь — сінокісний або комбінований. 

Поширення в Україні: локально в заплаві Поліського Дніпра та пониззі Прип’яті (Київська і Чернігівська області). Асоціація наводиться за описами Д.Я. Афанасьєва, виконаними у 1940—1950 рр., частина угруповань асоціації нині, ймовірно, зникла через зарегулювання р. Дніпро.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Куземко А.А. Асоціація Agrostio caninae-Alopecuretum pratensis Kuzemko 2012. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 228-229.

.