Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Deschampsion cespitosae Horvatić 1930

Agropyro-Alopecuretum pratensis Moraveč 1965

Діагностичні види: Alopecurus pratensis, Elytrigia repens, Galium boreale, Poa palustris.

Умови місцезростань: ділянки з порушеною структурою ґрунту, здебільшого внаслідок розорювання, найчастіше — знижені й знижено-рівнинні ділянки центральної, рідше — прируслової частин заплав річок з лучними, дерновими, рідко — чорноземоподібно-лучними або лучно-болотними, інколи оглеєними, супіщаними та суглинистими, рідше — піщаними або пилувато-піщаними ґрунтами.

Поширення в Україні: переважно Лівобережна Україна, дуже рідко — Правобережна як в лісовій, так і лісостеповій зонах. Виявлені в заплавах річок Сейм (Чернігівська обл.), Хорол (Полтавська обл.), Сіверський Донець, Оскол (Харківська обл.), Жеребець (Луганська обл.), Десна, Тетерів (Київська обл.), Західний Буг (Львівська обл.).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Куземко А.А. Асоціація Agropyro-Alopecuretum pratensis Moraveč 1965. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 228.

.