Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Deschampsion cespitosae Horvatić 1930

Poo palustris-Alopecuretum pratensis Shelуag-Sosonko et al. in Shelyag-Sosonko et al. 1987

Synonyms: Deschampsio-Poetum palustris Goncharenko 2003 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Allium angulosum, Alopecurus pratensis, Galium boreale, Poa palustris.

Умови місцезростань: вузькі зниження різних частин річкових заплав, збагачені делювіальними відкладами, на ділянках з лучними оглеєними і лучноболотними суглинистими ґрунтами. Глибина залягання ґрунтових вод 0,8—1,2 м.

Поширення в Україні: заплави Поліського Дніпра, Десни, Сожу, Горині, Росі, пониззя Сейму.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6440, 6450, 6510).

Література: Куземко А.А. Асоціація Poo palustris-Alopecuretum pratensis Shelуag-Sosonko et al. in Shelyag-Sosonko et al. 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 228.

.