Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Deschampsion cespitosae Horvatić 1930

Poo trivialis-Alopecuretum pratensis Regel 1925

Synonyms: Alopecuretum pratensis Regel 1925 (art. 36, nom. ambig.); Alopecuretum pratensis Steffen 1931 (art. 23); Heracleo sibirici-Alopecuretum pratensis Bulokhov 1990 (syntax. syn.); Allio angulosi-Alopecuretum pratensis Shevchyk et Solomakha 1996 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Alopecurus pratensis.

Умови місцезростань: схили і днища неглибоких западин, рівнинні ділянки прируслової і центральної частин річкових заплав, рідко — похилі схили степових подів. Угруповання формуються на ділянках з багатими, пухкими, помірно зволоженими дерново-глейовими, лучними та лучно-болотними піщано-пилуватими, супіщаними та легкосуглинистими ґрунтами, на які впливають помірні алювіальні процеси. Ґрунтові води залягають на глибині від 0,4—0,5 м (у північних регіонах) до 1,8—2,0 м (у південних).

Поширення в Україні: заплави лісостепових (Дніпро, Псел, Ворскла, Рось) і степових (Сіверський Донець, Оріль, Самара), рідше — поліських (Десна, пониззя Сейму, Ірванець) річок; поза заплавами — на території Київського і Житомирського Полісся, Придніпровської терасової рівнини (Бориспільський, Переяслав-Хмельницький райони).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6450, 6510). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Poo trivialis-Alopecuretum pratensis Regel 1925. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 227.

.