Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Molinion caeruleae Koch 1926

Galietum borealis Nowiński 1928

Synonyms: Galio borealis-Molinietum (Koch 1926) Philippi 1960 (art. 22); Galio veri-Molinietum Kącki 2007 (art. 22).

Діагностичні види: Calamagrostis arundinacea, Carex pallescens, Dianthus stenocalyx, Filipendula ulmaria, Galium boreale, Geranium sylvaticum, Gladiolus imbricatus, Heracleum sphondylium, Lathyrus pratensis, Lysimachia vulgaris, Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, Valeriana officinalis, Veratrum album.

Умови місцезростань: долини річок з багатими, помірно зволоженими ґрунтами. Можуть траплятися також уздовж доріг або невеликими ділянками серед лісів. Використовуються переважно як сінокоси, але на сьогодні майже не мають господарського використання, тому швидко зникають внаслідок експансії деревно-чагарникової рослинності.

Поширення в Україні: Буковинське Передкарпаття (Чернівецька обл.).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6410).

Література: Куземко А.А. Асоціація Galietum borealis Nowiński 1928. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 226.

.