Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Molinion caeruleae Koch 1926

Selino carvifoliae-Molinietum caeruleae Kuhn 1937

Synonyms: Molinietum caeruleae W. Koch 1926 non Allorge 1921 (art. 31); Pinguiculo-Parnassietum Libbert 1928 (syntax. syn.); Silaëtum pratensis Knapp 1954 (syntax. syn.); Scorzonero-Molinietum Oberd. et Krauze 1955 (syntax. syn.); Diantho superbi-Molinietum caeruleae Passarge 1955 (syntax. syn.); Sanguisorbo-Festucetum commutatae Balátová-Tuláčková 1959 p. p. (syntax. syn.); Parnassietum palustris (Tx. 1937) Passarge 1964 (syntax. syn.); Stachyo-Molinietum Passarge 1964 (syntax. syn.); Serratulo-Festucetum commutatae Balátová-Tuláčková 1966 (syntax. syn.); Gentiano pneumonanthis-Molinietum litoralis Ilijanić 1968 (syntax. syn.); Silao-Molinietum caeruleae Balátová-Tuláčková 1968 (syntax. syn.); Gladiolo palustris-Molinietum caeruleae Balátová-Tuláčková 1968 (syntax. syn.); Sanguisorbo-Festucetum pratensis Blažková 1973 (syntax. syn.); Carici davallianae-Molinietum caeruleae Špániková 1978 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Betonica officinalis, Briza media, Carex flava, C. pallescens, C. panicea, Cnidium dubium, Geum rivale, Holcus lanatus, Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Succisa pratensis.

Умови місцезростань: верхівки і пологі схили невисоких пласких пасм, знижено-рівнинні ділянки, верхні частини схилів та неглибокі зниження притерасної, рідше — центральної частин річкових заплав; поза заплавами — плоскі зниження зі слабозмінними умовами зволоження. Угруповання трапляються на ділянках з мулувато-глейовими, торф’янисто-глейовими, підзолисто-глейовими суглинистими ґрунтами різного ступеня кислотності (від кислих до нейтральних). Глибина залягання ґрунтових вод до 0,7—0,8 м.

Поширення в Україні: Західний Лісостеп (заплава р. Західний Буг), Правобережне (Поліський і Черемський природні заповідники, Мале Полісся) та Лівобережне Полісся (заплава р. Дніпро, національний природний парк «ДеснянськоСтарогутський»).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6410). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Selino carvifoliae-Molinietum caeruleae Kuhn 1937 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 225-226.

.