Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Molinion caeruleae Koch 1926

Junco effusi-Molinietum Tx. 1954

Synonyms: Junco-Molinietum caeruleae Preising 1951 (art. 2b, nom. nud.); Sanguisorbo-Festucetum commutatae Balátová-Tuláčková 1959 p. p. (syntax. syn.).

Діагностичні види: Juncus articulatus, J. compressus, J. conglomeratus, J. effusus, Molinia caerulea.

Умови місцезростань: верхівки і пологі схили невисоких пласких пасм, знижено-рівнинні ділянки, верхні частини схилів та неглибокі зниження притерасної, рідше — центральної частин річкових заплав; поза заплавами — плоскі зниження зі слабозмінними умовами зволоження. Угруповання трапляються на ділянках з мулувато-глейовими, торф’янисто-глейовими, підзолисто-глейовими суглинистими ґрунтами різного ступеня кислотності (від кислих до нейтральних). Глибина залягання ґрунтових вод до 0,7—0,8 м. Фітоценози формуються в умовах інтенсивного випасання.

Поширення в Україні: Полісся, Карпати, Закарпаття.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6410). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Junco effusi-Molinietum Tx. 1954. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 225.

.