Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Mentho longifoliae-Juncion inflexi T. Müller et Görs ex de Foucault 2009

Synonyms: Mentho longifoliae-Juncion inflexi T. Müller et Görs 1969 (art. 2b); Juncion inflexi Knapp 1971 (art. 2b); Juncion inflexi (Knapp 1971) Mucina 1991 (art. 2b); Mentho aquaticaе-Juncion inflexi Julve 1993 (art. 2b); Mentho suaveolentis-Juncion longicornis Julve 1993 (art. 3b); Scorpidio holoschoeni-Juncion inflexi de Foucault in de Foucault et Catteau 2012 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Carex hirta, Elytrigia repens, Epilobium parviflorum, Juncus articulatus, J. inflexus, Mentha longifolia, Potentilla reptans, Pulicaria dysenterica, Rumex crispus, Trifolium fragiferum.

Високотравні тимчасово затоплювані алювіальні луки, що формуються в умовах незначного пасовищного навантаження на ґрунтах, багатих на поживні речовини, в помірній зоні Європи.

Література: Куземко А.А. Союз Mentho longifoliae-Juncion inflexi T. Müller et Görs ex de Foucault 2009. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 224.

.