Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Helictotricho compressi-Bistortion officinalis Didukh et Kuzemko 2009 nom. inval. (art. 5)

Helictotricho compressi-Bistortetum officinalis Didukh et Kuzemko 2009 nom. inval. (art. 5)

Діагностичні види: Ajuga genevensis, Bistorta officinalis, Brachypodium pinnatum, Bromopsis cappadocica agg., B. riparia, Carex pallescens, Cerastium biebersteinii, Gentiana cruciata, Helictotrichon compressum, Luzula campestris, Pedicularis sibthorpii, Trifolium alpestre, T. medium, Veronica gentianoides.

Умови місцезростань: екотопи з оптимальними для лук умовами, зокрема достатнім зволоженням, гірсько-лучними ґрунтами в улоговинах на схилах, нижніх частинах схилів, у карстових воронках, смугах уздовж лісу. Фітоценози формуються на схилах різної, частіше — північної експозиції, як правило, незначної крутості (5—15°). Угруповання асоціації локалізовані переважно на вершинах гір (яйлах) і у верхній частині макросхилів у карстових пониженнях рельєфу.

Поширення в Україні: Гірський Крим, Алуштинський і Сімферопольський райони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6520).

Література: Куземко А.А. Асоціація Helictotricho compressi-Bistortetum officinalis Didukh et Kuzemko 2009 nom. inval. (art. 5). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 223.

.