Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Cynosurion cristati Tx. 1947

Lolietum perennis Gams 1927

Synonyms: Lolio perennis-Plantaginetum majoris Beger 1930 (syntax. syn.); Lolio perennis-Polygonetum avicularis Br.-Bl. 1930 p. p. (syntax. syn.); Plantagini majoris-Lolietum perennis Beger 1932 (syntax. syn.); Festuco rupicolae-Lolietum pеrennis Hadač et Rambousková 1980 (syntax. syn.)].

Діагностичні види: Bellis perennis, Cirsium arvense, C. vulgare, Lolium perenne, Plantago major, Taraxacum officinale agg., Trifolium repens.

Умови місцезростань: заплавні й суходільні луки, трансформовані внаслідок перевипасання, які формуються переважно на рівнинних, рівнинно-підвищених або рівнинно-знижених ділянках різних частин річкових заплав, але найчастіше центральної, на різних типах ґрунтів — дернових, лучних, лучно-болотних, торфово-болотних, часто — підсушених, зрідка — оглеєних, переважно важкого механічного складу (глинистих і суглинистих), рідше супіщаних.

Поширення в Україні: заплави р. Західний Буг та його приток, річок Горинь, Стир, Тетерев, Південний Буг, Тясмин, а також поза заплавами на схилах долин у північних і західних регіонах України.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Куземко А.А. Асоціація Lolietum perennis Gams 1927. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 219-220.

.