Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Cynosurion cristati Tx. 1947

Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tx. 1937

Synonyms: Cynosuretum cristati Beger 1922 p. p. (art. 7); Lolio-Cynosuretum Br.-Bl. et de Leeuw 1936 (nom. invers.) sensu auct. (def. I, art. 7); Festuco commutatae-Cynosuretum Tx. 1940 (art. 7); Festuco commutatae-Cynosuretum Tx. ex Büker 1942 (syntax. syn.); Galio veri-Trifolietum repentis Sougnez 1957 p. max. p. (syntax. syn.); Luzulo-Cynosuretum Meisel 1966 (syntax. syn.); Alchemillo-Cynosuretum T. Müller in Oberd. et al. 1967 (art. 7); Alchemillo-Cynosuretum T. Müller ex Passarge 1969 (syntax. syn.); Alopecuro-Cynosuretum Passarge 1969 (syntax. syn.); Ranunculo-Cynosuretum Passarge 1969 (art. 7); Carici-Cynosuretum (Sougnez 1963) Passarge 1969 (art. 7); Caro-Cynosuretum (Sougnez 1963) Passarge 1969 (art. 7); Medicagini-Cynosuretum Passarge 1969 (syntax. syn.); Chrysanthemo-Rumicetum thyrsiflori Walter 1977 p. p. (syntax. syn.); Agrostio tenuis-Trifolietum repentis (Walter 1977) Passarge 1999 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Cynosurus cristatus, Lolium perenne.

Умови місцезростань: рівнинні ділянки і незначні міжпасмові пониження прируслової частини заплав річок на свіжих та вологих дернових слабоопідзолених, інколи глеюватих супіщаних, рідше — суглинистих, ґрунтах.

Поширення в Україні: заплава р. Дністер та його приток (Лимниці, Болохівки, Бистриці) на території Західного Поділля; Карпати.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Куземко А.А. Асоціація Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tx. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 219.

.