Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926

Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis Sillinger 1933

Synonyms: Agrostietum vulgaris Domin 1926; Agrostio vulgaris-Gladioletum imbricati Br.-Bl. 1930 (art. 2b, nom. nud.); Anthoxanthetum odorati Kmoníček 1934; Brizeto-Anthoxanthetum Kmoníček 1936; Gladiolo imbricati-Agrostietum tenuis (Br.-Bl. 1930) Pawłowski et Walas 1949; Galio-Anthoxanthetum Tx. et Böttscher 1969; Agrostio tenuis-Anthoxanthetum odorati Mirkin in Denisova et al. 1986; Centaurio-Narcissetum angustifolii Krichfalushiy et Gendey 1987; Polytricho-Narcissetum angustifolii Krichfalushiy et Gendey 1987; Cynosuro cristati-Agrostietum tenuis Bulokhov 1990; Brizetum mediae Stepanovič 1999; Galio veri-Agrostietum tenuis Goncharenko 2003.

Діагностичні види: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum.

Умови місцезростань: пологі схили і верхні частини невисоких підвищень вододільних плато, старі перелоги, де випасання неінтенсивне; післялісові ділянки з-під грабово-дубово-соснових або дубових лісів, що випасаються, плоскі схили терас річкових долин. У долинах річок угруповання займають середньовисокі гриви центральної та центрально-притерасної частин заплави і приурочені до ділянок з дерновими, значно опідзоленими й дерново-підзолистими супіщаними, глинисто-піщаними та суглинистими ґрунтами. Ґрунтові води залягають на глибині 1,0—1,5 м.

Поширення в Україні: заплави багатьох середніх (Десна, Прип’ять, Тетерів, Уж, Жерев, Сож, Снов, Горинь) і малих (Бреч, Зноб, Івотка, Турчанка, Норин, Кам’янка, Конопелька, Мельниця, Церем, Стохід) річок Полісся, заплава Поліського Дніпра, Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6270, 6520). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis Sillinger 1933. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 216-217.

.