Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926

Poo-Trisetetum flavescentis Knapp ex Oberd. 1957

Synonyms: Trisetetum flavescentis Válek 1962 (syntax. syn.); Phyteumato-Festucetum Passarge 1968 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Poa pratensis, Trisetum flavescens.

Умови місцезростань: суходільні, переважно гірські луки, на помірно зволожених й багатих на поживні речовини ґрунтах. В еколого-ценотичних рядах межують з угрупованнями союзу Trisetо flavescentis-Polygonion bistortae та заміщують останні внаслідок впливу меліорації.

Поширення в Україні: Карпати, Західний Лісостеп.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6520).

Література: Куземко А.А. Асоціація Poo-Trisetetum flavescentis Knapp ex Oberd. 1957. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 216.

.