Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926

Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris Passarge 1964

Synonyms: Alopecuretum pratensis Regel 1925 (syntax. syn.); Arrhenatheretum elatioris Scherrer 1925 (art. 31); Arrhenatheretum medioeuropaeum (Br.-Bl. 1919) Oberd. 1952 (art. 34a); Melandrio-Arrhenatheretum Oberd. 1957 (syntax. syn.); Alchemillo-Arrhenatheretum Sougnez et Limbourg 1963 (syntax. syn.); Agrostio-Festucetum rubrae Stockhammer 1964 (art. 7); Heracleo-Arrhenatheretum (Tx. 1937) Passarge 1964 (syntax. syn.); Dauco-Arrhenatheretum Görs 1966 (syntax. syn.); Alchemillo-Arrhenatheretum (Oberd. 1957) Görs 1966 (art. 29a); Campanulo-Lathyretum pratensis Passarge 1975 (syntax. syn.); Vicio-Galietum molluginis Passarge 1975 (syntax. syn.); Dauco-Vicietum hirsutae Passarge 1975 p. max. p. (syntax. syn.); Chrysanthemo-Rumiсetum thyrsiflori Walther 1977 p. max. p. (syntax. syn.); Lolio-Arrhenatheretum Dietl 1982 (art. 7); Filipendulo vulgaris-Arrhenatheretum Hundt et Hübl 1983 p. p. (syntax. syn.); Galio albi-Geranietum pratensis Passarge 1984 p. p. (syntax. syn.); Tanaceto-Arrhenatheretum A. Fischer 1985 p. max. p. (art. 5); Tanaceto-Arrhenatheretum A. Fischer ex Ellmauer in Ellmauer et Mucina 1993 (syntax. syn.); Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum Ellmauer in Ellmauer et Mucina 1993 (syntax. syn.); Centaureo scabiosae-Arrhenatheretum (Fartmann 1997) Passarge 1999 p. max. p. (syntax. syn.).

Діагностичні види: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens.

Умови місцезростань: рівнинні ділянки прируслової та незначні підвищення центральної частин заплав річок з мінеральними дерново-слабоопідзоленими супіщаними ґрунтами і глибиною залягання ґрунтових вод 1,4—1,7 м.

Поширення в Україні: західні райони Лісостепу до межі Центральноєвропейської провінції.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6520). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris Passarge 1964. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 215-216.

.