Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926

Trifolio-Festucetum rubrae Oberd. 1957

Synonyms: Nardo-Festucetum rubrae Maloch 1932 (syntax. syn.); Polygalo vulgaris-Festucetum rubrae (Domin 1923) Válek 1956 em. Pusсaru et al. 1956 (syntax. syn.); Plantagini lanceolatae-Festucetum rubrae Scamoni 1956 (syntax. syn.); Poo-Festucetum rubrae Fіjałkowskі 1959 (syntax. syn.); Agrostio-Festucetum rubrae Csuros et Rosmerita 1960 (syntax. syn.); Festucetum rubrae Válek 1962 (syntax. syn.); Filipendulo vulgaris-Festucetum rubrae Bulokhov 1990 (syntax. syn.); Thymo pulegioidis-Festucetum rubrae Fitsailo 2003 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Festuca rubra agg.

Умови місцезростань: добре задерновані рівнинно-підвищені ділянки заплав, які слабо й нетривало заливаються повеневими водами, верхні частини похилих схилів середньовисоких пасм прируслової та центральної частин заплав, верхні та середні частини пологих схилів терас річкових долин з лучно-дерновими, дерновими слабоопідзоленими супіщаними ґрунтами з грудкувато-зернистою структурою, підсушеними торф’янисто-глейовими суглинистими ґрунтами (у заплаві) та дерново-підзолистими, рідше — дерновими супіщаними (поза заплавами). Глибина залягання ґрунтових вод 1,2—2,0 м.

Поширення в Україні: заплави річок лісової (Дніпро, Десна, Тетерів, верхів’я Дністра) і лісостепової (Ворскла, Псел, верхів’я Стиру та Горині, Уди) зон, Закарпаття (заплави Тиси і Ріки). Поза заплавами — на території Київського й Житомирського Полісся, у Волинському та Чернігівському Поліссі — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6270, 6520). 

Література: Куземко А.А. Асоціація Trifolio-Festucetum rubrae Oberd. 1957. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 214-215.

.