Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926

Deschampsio-Festucetum rubrae Sapegin 1986

Діагностичні види: Deschampsia cespitosa, Festuca rubra agg., Poa pratensis.

Умови місцезростань: рівнинні й дещо знижені, рідше— рівнинно-підвищені ділянки центральної частини річкових заплав з лучними, лучно-дерновими оглеєними, дерново-глейовими, торфово-болотними або торф’яно-глейовими піщаними та супіщаними ґрунтами, з глибиною залягання ґрунтових вод до 1,5 м і досить інтенсивним впливом випасання.

Поширення в Україні: заплави річок і вододіли Лівобережного Полісся та Лісостепу.

Синсозологічний статус: не має.

Література: Куземко А.А. Асоціація Deschampsio-Festucetum rubrae Sapegin 1986. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 214.

.