Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926

Festuco pratensis-Deschampsietum cespitosae Turubanova 1986

Synonyms: Festuco pratensis-Deschampsietum cespitosae Shelуag-Sosonko, Sipaylova, Solomakha et Mirkin in Shеlyag-Sosonko et al. 1985 (art. 2); Deschampsio-Festucetum pratensis Mirkin in Denisova et al. 1986 (art. 2); Medicago lupulinae-Phleetum pratensis Goncharenko 2003 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis.

Умови місцезростань: рівнинні або злегка знижені ділянки центральної та центрально-притерасної частин заплав річок з багатими, помірно зволоженими дерновими й лучними глеюватими та глейовими суглинистими ґрунтами, з глибиною залягання ґрунтових вод 1,0—1,5 м.

Поширення в Україні: заплави практично усіх малих річок Полісся (Шостка, Убідь, Зноб, Турія, Вижівка, Веселуха), а також Поліського Дніпра, Десни, Сейму, Сожу, Прип’яті, Горині.

Синсозологічний статус: не має.

Література: Куземко А.А. Асоціація Festuco pratensis-Deschampsietum cespitosae Turubanova 1986. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 213.

.