Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926

Agrostio giganteae-Festucetum pratensis Sipaylova et al. 1987

Synonyms: Agrostietum albae Michalko et Petráňová 1967 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Agrostis gigantea, Festuca pratensis.

Умови місцезростань: середньовисокі ділянки середніх і нижніх схилів невисоких грив або рівнинні ділянки прируслової та центральної частин заплав з дерновими і лучними глеюватими супіщаними і суглинистими ґрунтами з ґрунтовими водами на глибині 1,2—1,7 м; у північних районах — на осушених торф’яноболотних ґрунтах (глибина залягання ґрунтових вод — 0,7—0,8 м).

Поширення в Україні: заплави середніх і малих річок Правобережного Полісся (Стир, Норин, Ствига, Стохід, Вижівка, Конопелька), рідше — на Лівобережжі (заплави Десни, Убеді, Івотки, Сожу, пониззя Сейму); у заплавах лісостепових (Дніпро, Псел, Рось, Удай) і степових (Дніпро, Оріль, Самара, Остер) річок; у заплавах річок Сула, Ворскла, Хорол — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6510).

Література: Куземко А.А. Асоціація Agrostio giganteae-Festucetum pratensis Sipaylova et al. 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 212-213.

.