Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926

Festucetum pratensis Soó 1938

Synonyms: Caro carvi-Festucetum pratensis Bulokhov 1990.

Діагностичні види: Festuca pratensis.

Умови місцезростань: рівнинні та дещо знижені ділянки центральної, рідше — прируслової і притерасної частин заплав (заплавні луки), рівнинно-знижені ділянки вододілів (суходольні луки), верхні й середні частини похилих схилів неглибоких проточних знижень та днища проточних долин, де не застоюються ґрунтові води (низинні луки) і переважають лучні і дерново-глейові супіщані й суглинисті ґрунти, які щороку збагачуються поживними речовинами, що надходять з повеневими водами. Рідше угруповання трапляються на родючих різновидах дерново-підзолистих і торф’яно-болотних ґрунтів, а також дерново-перегнійноглейових або дерново-перегнійно-карбонатних суглинистих ґрунтах. Ґрунтові води на глибині 1,0—1,5 м, інколи — 2,0 м і більше. Поширення в Україні: заплави поліських (Дніпро, Тетерів, Десна, Прип’ять, пониззя Сейму, Турія, Вижівка, Ствига, Стохід, Убідь, Мена, Зноб, Івотка, Білоус) і лісостепових (Дніпро, Псел, Ворскла, Прут, Сіверський Донець, Рось, Сула, Удай, Лопань, Мерла) річок, у степовій зоні — фрагментарно (заплави річок Вовча, Оріль, пониззя Ворскли, Грузький Єланчик). Поза заплавами річок — на Житомирському, Волинському та Київському Поліссі.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6510).

Література: Куземко А.А. Асоціація Festucetum pratensis Soó 1938. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 212.

.