Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС OXYCOCCO-SPHAGNETEA BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF, DIJK ET PASCHIER 1946

Союз Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933

Hammarbyo paludosae-Sphagnetum Konishchuk 2009 nom. inval. (art. 1, 5)

Діагностичні види: Hammarbya paludosa, Oxycoccus palustris, Sphagnum fallax, S. fuscum.

Умови місцезростань: дрібні улоговини евмезотрофних, мезотрофних осоково-сфагнових боліт із постійним проточним гідрорежимом, відкриті ділянки зарослих «вікон», заболочені відкриті локалітети журавлинників.

Поширення в Україні: Полісся.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140). Діагностичний вид синтаксону Hammarbya paludosa занесений до Червоної книги України. У складі ценозів трапляються інші види Червоної книги України: Liparis loeselii і Oxycoccus microcarpus.

Література: Коніщук В.В., Фельбаба-Клушина Л.М. КЛАС OXYCOCCO-SPHAGNETEA BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF, DIJK ET PASCHIER 1946. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 198-205.

.