Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС OXYCOCCO-SPHAGNETEA BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF, DIJK ET PASCHIER 1946

Союз Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933

Oxycocco microcarpi-Polytrichetum Konishchuk 2009 nom. inval. (art. 1, 5)

Діагностичні види: Oxycoccus microcarpus, Polytrichum strictum.

Умови місцезростань: оліготрофні верхові болота, політрихові купини, пасмово-мочарні комплекси відкритих осоково-сфагнових боліт.

Поширення в Україні: Полісся, Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7120).

Література: Коніщук В.В., Фельбаба-Клушина Л.М. КЛАС OXYCOCCO-SPHAGNETEA BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF, DIJK ET PASCHIER 1946. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 198-205.

.