Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС OXYCOCCO-SPHAGNETEA BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF, DIJK ET PASCHIER 1946

Союз Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex Du Rietz 1954

Empetro nigri-Sphagnetum fusci Osvald 1923

Synonyms: Empetro hermaphroditi-Sphagnetum fusci Du Rietz 1926; Empetro-Trichophoretum austriaci (Zlatník 1928) Jenik 1961 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Empetrum hermaphroditum, Sphagnum compactum, S. fuscum, Vaccinium uliginosum.

Умови місцезростань: оліготрофні сфагнові болота відкритих зволожених западин, улоговин, блюдець гірських вершин на малопотужних торфах незначного ступеня розкладання з високою кислотністю субстрату (pH 3,2—4,5).

Поширення в Україні: Карпати (Чивчино-Гринявські гори, Чорногора (на висоті 900—1760 м над р. м.)).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7130). В ценозах трапляються Pinguicula alpina і Salix herbacea — види, занесені до Червоної книги України.

Література: Коніщук В.В., Фельбаба-Клушина Л.М. КЛАС OXYCOCCO-SPHAGNETEA BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF, DIJK ET PASCHIER 1946. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 198-205.

.