Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Caricion davallianae Klika 1934

Schoenetum ferruginei Fijałkowski 1959

Діагностичні види: Carex hostiana, Malaxis monophyllos, Molinia caerulea, Liparis loeselii, Orchis palustris, Schoenus ferrugineus, Tofieldia calyculata.

Умови місцезростань: вологі й багаті на гумус і поживні речовини карбонатні болота, луки прируслових частин заплав невеликих річок, джерельні торфовища, улоговини заболочених мілких озер з крейдовим, мергелевим дном.

Поширення в Україні: Мале Полісся, Розточчя, Опілля, Волинська і Подільська височини.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7210). Діагностичні види синтаксону (Liparis loeselii, Malaxis monophyllos, Orchis palustris, Schoenus ferrugineus та Tofieldia calyculata) занесені до Червоної книги України. В угрупованнях асоціації трапляються інші види Червоної книги України: Carex buxbaumiі, Cladium mariscus та ін.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.