Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Caricion davallianae Klika 1934

Orchido-Schoenetum nigricantis Oberd. 1957

Діагностичні види: Orchis palustris, Schoenus nigricans.

Умови місцезростань: карбонатні болота, улоговини, поди, вологі морські узбережжя.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7210). Угруповання созологічно цінні, до їх складу входять види, занесені до Червоної книги України: Cladium mariscus, Orchis palustris.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.