Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Caricion davallianae Klika 1934

Carici-Blysmetum compressi Eggler 1933

Діагностичні види: Blysmus compressus, Carex echinata, C. flava, C. lepidocarpa, C. panicea.

Умови місцезростань: гірські евтрофні (алкалітрофні) трав’яно-осокові болота (пояси букових і ялинових лісів (600—900 м над р. м.)), які утворюються переважно на вирівняних ділянках гірських схилів і особливо часто на терасах гірських річок і потоків, у місцях розливу струмків, на карбонатних ґрунтах з pH 7,5.

Поширення в Україні: Карпати (Східні Бескиди й низькі полонини, Ґорґани).

Синсозологічний статус: в угрупованнях трапляються види, занесені до Червоної книги України — Dactylorhiza incarnata, D. maculata.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.