Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Caricion davallianae Klika 1934

Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae Pawłowski et al. 1960

Діагностичні види: Carex flava, C. panicea, Valeriana simplicifolia.

Умови місцезростань: евтрофні гірські болота, заболочені осокові й трав’яно-осокові луки (часто з участю Eriophorum latifolium), торфово-глейові ділянки гірських долин і заглиблень, помірно осушені торфовища і болота на карбонатних породах.

Поширення в Україні: Карпати (Східні Бескиди й низькі полонини, Чорногора, Ґорґани), Полісся.

Синсозологічний статус: в угрупованнях трапляються види, занесені до Червоної книги України — Dactylorhiza incarnata, D. maculata, D. majalis.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.