Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Caricion davallianae Klika 1934

Caricetum davallianae Dutoit 1924

Synonyms: Caricetum davallianae Dutoit 1924 em. Görs 1963.

Діагностичні види: Blysmus compressus, Carex davalliana, Climacium dendroides, Drepanocladus cossonii, Parnassia palustris, Ranunculus repens, Valeriana simplicifolia.

Умови місцезростань: евтрофні заболочені низькоосокові луки, евмезотрофні болота, місця виходу підземних джерел у присхилових ділянках гірських схилів, плави карстових озер.

Поширення в Україні: Карпати (Ґорґани, Східні Бескиди й низькі полонини, нижній лісовий пояс (500—800 м над р. м.)), Західне і Мале Полісся, північнозахідна частина Подільської височини (Західний Лісостеп).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7210, 7230). Діагностичний вид — Carex davalliana — занесений до Червоної книги України. В угрупованнях асоціації трапляються й інші види Червоної книги України: Carex dioica, Dactylorhiza maculatа, Epipactis palustris, Liparis loeselii, Malaxis monophyllos, Orchis palustris, Pinguicula bicolor, P. vulgaris, Scorpidium scorpioides та Tofieldia calyculata.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.