Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Caricion fuscae Koch 1926

Parnassio palustris-Caricetum fuscae Oberd. 1957

Діагностичні види: Carex flava, C. nigra, Parnassia palustris.

Умови місцезростань: мезотрофні болота, заболочені луки.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140). У складі ценозів трапляються Carex chordorrhiza, Dactylorhiza incarnata і Salix lapponum — види, занесені до Червоної книги України.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.