Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Caricion fuscae Koch 1926

Caricetum nigrae Braun 1915

Synonyms: Caricetum goodеnowii J. Braun 1915 (orig. form); Luzulo sudeticae-Caricetum canescentis Nègre 1968; Calliergonello cuspidatae-Ranunculetum flammulae Nègre 1972.

Діагностичні види: Carex echinata, C. nigra.

Умови місцезростань: вологі знижені ділянки на ґрунтах з низьким вмістом органічних сполук та високою часткою намивних (піщаних і мулистих) мінеральних речовин; ділянки струмків, річок, що пересихають, прибережні смуги мілких водойм з мінеральним піщаним дном, заболочені урочища. У Карпатах — присхилові ділянки і депресії на гірських луках, притерасні ділянки гірських потоків, місця виходу підземних вод.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Карпати (Східні Бескиди й низькі полонини, Ґорґани, Мармароські Альпи, Свидовець, Чорногора (до субальпійського поясу)).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7130). У складі ценозів трапляються види, занесені до Червоної книги України (Dactylorhiza maculata, D. incarnata, D. majalis, D. cordigera, Drosera intermedia, Hydrocotyle vulgaris, Juncus bulbosus). 

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.