Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Utricularion vulgaris Passarge 1964

Utricularietum australis T. Müller et Görs 1960

Synonyms: Lemno-Utricularietum neglectae (T. Müller et Görs 1960) Passarge 1978; Potamo-Utricularietum australis (T. Müller et Görs 1960) Passarge 1996.

Діагностичні види: Utricularia australis.

Умови місцезростань: оліготрофні й мезотрофні прісноводні непроточні або слабопроточні водойми зі слабокислою реакцією середовища, товщею води 30— 150 см, незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня, мулистими і мулисто-торф’янистими донними відкладами. У старицях, ставках, каналах, кар’єрах торфорозробок.

Поширення в Україні: Карпати (Передкарпаття, Закарпатська рівнина) — дуже рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.