Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Carici acutae-Glycerietum maximae Jilek et Valisek 1964

Synonyms: Carici acutae-Glycerietum maximae Shelуag-Sosonko et al. 1987 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Carex acuta, Glyceria maxima.

Умови місцезростань: мілководдя замкнутих і проточних мезоевтрофних й евтрофних водойм зі слабокислою чи нейтральною реакцією середовища, помірним або відсутнім поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—40 (70) см, мулистими і мулисто-торф’янистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — зазвичай, Степ (долинами великих річок) — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.