Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Caricetum gracilis Savič 1926

Synonyms: Caricetum gracilis (Graеbner et Hueсk 1931) Tx. 1937; Caricetum acutae Tx. 1937; Stachyeto palustris-Caricetum acutae Goncharenko 2003; Caricetum acutae-rostratae Sipaylova, Shelyag-Sosonko et Solomakha in Shelyag Sosonko et al. 1985; Carici acutae-Comaretum (Shelyag-Sosonko et al. 1981) Shelyag-Sosonko et al. 1985.

Діагностичні види: Carex acuta.

Умови місцезростань: прибережні мілководдя евтрофних водойм, каналів і стариць з товщею води 10—20 (50) cм; заплавно-лучні ділянки, а також низинні болота з дерновими сильнооглеєними суглинистими, мулувато-болотними і торфово-болотними ґрунтами та глибиною залягання ґрунтових вод 0,2—0,3 м, без торфу або з непотужним (до 0,5 м) його шаром.

Поширення в Україні: Полісся (річки Стир, Стохід, Здвиж, Снов, Десна, Західний Буг), Мале Полісся, Лісостеп (басейни річок Південний Буг (Рів, Думка, Десенка, Соб), Дніпро (Трубіж, Ворскла, Псел), Сіверський Донець (Уди, Харків, Лопань, Мож, Вовча)), Степ (Кілійське гирло р. Дунай), Передкарпаття (витоки річок Дністер, Прут) — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.