Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Caricetum acutiformis Eggler 1933

Synonyms: Caricetum acutiformis Sauer 1937; Caricetum acutiformis-ripariae Soó 1938 p. p.; Calystegio sepium-Caricetum acutiformis Baуrak 1996 р. р. 

Діагностичні види: Carex acutiformis.

Умови місцезростань: осокові й осоково-мохові евтрофні низинні болота, окраїни вільшняків або екотопи після їх вирубування з ґрунтовим підтопленням; мілководдя заплавних водойм і берегів річок з мулисто-торф’янистими донними відкладами або торф’янисто-глейовими ґрунтами та змінним протягом періоду вегетації режимом обводнення.

Поширення в Україні: Полісся (Волинське, Житомирське, Київське, Чернігівське), Лісостеп (басейни річок Дністер, Дніпро, Південний Буг, Сіверський Донець, Західний Буг), Степ (заплави річок Інгул, Інгулець, Самара, гирлові частини річок Дунай, Дніпро), Передкарпаття (витоки річок Дністер, Прут) — зазвичай.

Синсозологічний статус: не має.

.