Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Caricetum otrubae Dihoru (1969) 1970

Діагностичні види: Carex otrubae.

Умови місцезростань: болотисті й сирі, часто — солончакові луки, береги річок, евтрофні трав’яно-осокові болота з болотистими ґрунтами, особливо у місцях, де відбуваються процеси засолення і акумуляції атмосферних опадів та ґрунтових вод.

Поширення в Україні: Карпати (Східні Бескиди й низькі полонини), Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.